Dolomity - dodatkowe radio

Kwestie związane z bezpieczeństwem latania i zapobieganiem wypadkom. Ze względu na powagę tematu wszelakie trolowanie nie będzie tutaj tolerowane.
Grzegorz Pelikan
Posty: 12
Rejestracja: 20 lutego 2016, 11:51
Reputation: 6
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: Grzegorz Pelikan » 03 sierpnia 2018, 05:20

Cześć,

Przekazuję dalej, poniżej link i wersja angielska o konieczności posiadania dedykowanego radia do nasłuchu w przypadku akcji ratowniczej
w czasie latania w Dolomitach.
Pozdrawiam,
Grzegorz

https://www.fivl.it/home-v16/ultime-da- ... -sicurezza

Hello everyone,

it would be great if you could translate and share as widely and promptly as possible the communication in the attached document.
As you know we have too many accidents in the dolomites area and, even worse, when the helicopter arrives it has to face tens of gliders still flying in the rescue area, with additional risks for everybody.
This is what is threatening a ban of free flight in the area. The ban on the Mont Blanc happened for this same exact reason.
We believe that the lack of communication is the main issue. Free flight pilots notice the helicopter only when they see it and it's not always easy to figure out where the rescue area is.
Now we have a radio channel shared between heli rescuers and free flight pilots, on this channel they will inform all pilots of the imminent rescue operation even before the helicopter takes off, they will identify the area of the operation so that the free flight pilots can move away from it and (hopefully) when the helicopter arrives the area is free.
If you know something about the bureaucracy around radios and aircrafts you can get an idea of how hard it has been. Now multiply that by 10 because Italy is world champion in bureaucracy.
We couldn't communicate this changes in advance because it is something I have been trying to get for years and just very recently, thanks to a lot of lucky circumstances, everything suddenly happened.
We don't want to miss the train, waiting for next year is risky, so we decided to start immediately in this 2018 season.
Hopefully the improvement will be measurable by autumn and this will lead further actions.
The attached document is the official communication we are spreading in english and in italian.
I've already published the english version in our website area for foreign pilots.
Today or tomorrow we will start the tam-tam in Italy. I hope you can help us with the pilots from your countries.

Thanks!
Rodolfo

Flying in the Dolomites? Take note: PMR 8-16 is the official radio channel for free flight safety.
If you come flying in the Dolomites you are required to keep a radio always tuned on this channel (technical details are
provided below). It must be a second radio dedicated to safety, not the same radio you use for other conversation (don't
worry PMR radios are very cheap).
Before starting a rescue operation, the helicopter rescue team will broadcast on this channel information about the area
involved by the rescue operation (in english and in italian). They will inform all free flight pilots that an helicopter is
about to arrive and they will identify the area where the rescue operation will take place. Free flight pilots are required
to leave the area immediately and any take-off must be suspended.
Thanks to the ongoing collaboration with the rescue operators and authorities we managed to keep Dolomites open to
free flight pilots from all over the world but we are still facing the risk of free flight to be banned in the area because of
justified safety concerns.
We keep working both on prevention and for safer and more efficient rescue operations.
High traffic of paragliding and hang-gliding pilots is one of the most critical issues during an helicopter rescue
operation. We believe that having a channel where, ahead of time, information about an imminent rescue operation is
provided to all pilots in the area is very important.
When the helicopters arrives, the area is expected to be free.
It is very, very important that this dedicated channel is used properly: it must stay silent all the time and it must be used
only for safety communications. This means that having a second radio dedicated to this channel is absolutely
important. This radio must be always tuned on the safety channel, never transmit on this channel unless you need to
coordinate a rescue operation. In this case you will have the advantage of being able to talk directly with the rescue
operators on the helicopter.
If we use this tool properly, it will certainly help everybody: the people who need rescue, the rescue operators and our
community of free flight fellow pilots who will still be able to visit and fly in a unique area.
What radio do you need? Just a plain PMR radio that you can find almost everywhere for a few euros. Tune it on
channel 8 and subchannel 16 (for the tech-savy channel 8 and CTCSS subtone 16). That's why we call it channel 8-16,
in Italy it's a channel conventionally used for safety in the mountains.
For the real radio geek, the frequency is 446,09375 MHz and the subtone is 114,8 Hz.
Don't worry, it's not complicated: just get a PMR radio and tune it on channel 8, subchannel 16, keep it on all the time
and you're all set.
This radio channel cannot be used to call for rescue. To call for rescue use the phone number 112.
A free app is also available both for Android and IOS that allows to call 112 while automatically sending the exact GPS
coordinates to the rescue operators. If the person that calls for rescue is close to the person in need for help, this is very
useful.
The app is called “112 Where ARE U”, you can find in the app stores.
We want to keep these wonderful flying sites open to all pilots, we want to keep everybody safe, we need collaboration
from all the pilots.
This radio requirement is immediately effective, rescue operators are already equipped to use this radio channel.
Rodolfo Saccani, commissione sicurezza FIVL

JakubM
Posty: 620
Rejestracja: 03 stycznia 2016, 22:31
Reputation: 69
Lokalizacja: Jasło/Warszawa
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Świeżak po Kursie

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: JakubM » 03 sierpnia 2018, 06:02

Dzięki za ważne informacje. Zacna inicjatywa.
Tytułem uzupełnienia: rozumiem, ze zamiast drugiego radia w radiu takim jak Baofeng wystarczy ustawić nasłuch na dwóch częstotliwościach - tej na której gadamy + ratunkowej z nadawaniem na tej pierwszej?


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Awatar użytkownika
Marcus Biesioroff
Posty: 359
Rejestracja: 30 grudnia 2015, 00:22
Reputation: 98
Lokalizacja: Wrocław
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: Marcus Biesioroff » 03 sierpnia 2018, 11:47

Byłoby świetnie, gdybyście to przetłumaczyli i udostępnili jak najszerzej i najszybciej jak to możliwe obecny dokument (co niniejszym czynię, przyp. red. bies)

Jak zapewne wiecie w obszarze Dolomitów dochodzi do wielu wypadków, co gorsza nadlatujący śmigłowiec ratunkowy napotyka na dziesiątki szybowników pozostających nadal w rejonie zagrożenia, co dodatkowo zwiększa dalsze ryzyko dla każdego.

To niestety może spowodować, że zostanie wprowadzony zakaz swobodnych lotów w regionie. Taki zakaz został już wprowadzony na Mont Blanc z tego samego powodu.

Wierzymy, że głównym powodem jest brak komunikacji. Piloci swobodni dostrzegają śmigłowce ratunkowe dopiero, gdy je zobaczą i najczęściej ciężko jest się zorientować gdzie dokładnie znajduje się strefa operacji ratowniczej.

Na szczęście wprowadziliśmy kanał radio umożliwiający komunikację pomiędzy ratownikami a pilotami swobodnymi, na tym kanale będziemy informować wszystkich pilotów o nadchodzących operacjach ratowniczych nawet zanim helikopter wystartuje. Zostanie określona strefa operacji, zatem piloci będą mogli opuścić zagrożony region przed przybyciem śmigłowców.

Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie na temat biurokracji w radiokomunikacji w lotnictwie możesz sobie wyobrazić, jakie to trudne zadanie, teraz pomnóż to dziesięciokrotnie, gdyż Włochy są mistrzem świata w biurokracji i przepis gotowy!

Nie byliśmy w stanie przekazać tych informacji wcześniej, gdyż pracowaliśmy nad tym latami lecz dopiero teraz dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności udało nam się to osiągnąć.

Nie chcemy przegapić okazji, czekanie kolejny rok byłoby ryzykowne, zatem zdecydowaliśmy się wprowadzić te zasady już w obecnym 2018 sezonie.

Mamy nadzieję, że nasze działania osiągną sukces już tej jesieni i że będzie się to rozwijać.

Dołączony dokument jest oficjalnym stanowiskiem, które udostępniamy w języku angielskim i włoskim.

Został on już opublikowany w wersji angielskiej na naszej stronie dla zagranicznych pilotów.

Dziś lub jutro zaczynamy we Włoszech tam-tam (whatever is it? :D przyp. red.) i mamy nadzieję, że możecie wspomóc pilotów w swoich krajach.

Dziękuję!
Rodolfo

Latasz w Dolomitach? Miej na uwadze: Kanały PMR od 8 do 16 są oficjalnymi kanałami dla zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie swobodnym.

Gdy przyjeżdżasz latać w Dolomitach jesteś zobowiązany do posiadania włączonego radia na tym kanale (szczegóły techniczne poniżej). To powinno być drugie radio dedykowane do celów bezpieczeństwa, nie to samo, które używasz do rozmów (nie martw się, radia PMR są zazwyczaj bardzo tanie).

Przed rozpoczęciem operacji ratowniczej załoga śmigłowca rozpocznie nadawanie na tym kanale informacji o obszarze prowadzonych działań (po angielsku i włosku). Poinformują oni wszystkich pilotów o zbliżającym się śmigłowcu a także o planowanym obszarze działań. Piloci przebywający w powietrzu zobligowani są do niezwłocznego opuszczenia zagrożonego regionu a wszelkie starty powinny zostać wstrzymane.

Dzięki stałej współpracy ze służbami ratowniczymi oraz władzami możemy utrzymać Dolomity dostępne dla pilotów z całego świata, ale nadal zmagamy się z zagrożeniem zakazu lotów ze względu na bezpieczeństwo.

Wciąż pracujemy nad zapobieganiem oraz wzmożeniem wydajności operacji ratowniczych. Duże natężenie ruchu paralotniowego i l lotniowego jest sporym utrudnieniem podczas operacji śmigłowców ratowniczych. Gorąco wierzymy, że posiadanie kanału radiowego, na którym informacja o operacjach ratowniczych jest udzielana niezwłocznie jest bardzo istotne.

Podczas przylotu śmigłowców oczekujemy pustej przestrzeni powietrznej.

To jest bardzo, bardzo ważne aby dedykowany kanał radiowy był używany poprawnie: nie można na nim prowadzić żadnej komunikacji a może być on używany wyłącznie do kwestii związanych z bezpieczeństwem. To oznacza, że posiadanie drugiego radia przeznaczonego wyłącznie do tego celu jest całkowicie wskazane. To radio musi być zawsze ustawione na kanał ratowniczy, nigdy nie nadawaj na tym kanale, chyba, że chcesz przekazać informacje i/lub koordynaty ratownikom. Dzięki temu będziesz mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z ratownikami w śmigłowcu.

Jeśli używane poprawnie, urządzenie z pewnością pomoże każdemu: ludziom potrzebującym pomocy, operatorom służb ratowniczych oraz naszej społeczności pilotów swobodnych, którzy będą w stanie nadal korzystać z uroków latania po tutejszym niebie.

Jakiego radia potrzebujesz? Po prostu zwykłego radia PMR, które możesz kupić już za kilka eurasków niemalże wszędzie. Ustaw je na kanał nr 8 i tonem 16 ( dla technicznych, kanał 8, CTCSS 16). Dlatego nazywamy to kanałem 8-16, we Włoszech powszechnie jest on używany w kwestiach bezpieczeństwa w górach.

Dla prawdziwych geeków radiowych częstotliwość wynosi 446.09375 MHz z tonem 114.8 Hz.

Nie martw się, to nie jest trudne, po prostu weź radio PMR ustaw na nim kanał 8, ton 16, miej je zawsze włączone i jesteś w domu!

Ten kanał nie może być używany do wzywania pomocy. Aby wezwać pomoc zadzwoń pod numer telefonu 112.

Dostępne są również darmowe aplikacje zarówno na Androida jak i na iOS, które pozwalają zadzwonić na 112 jednocześnie wysyłając koordynaty GPS. Gdy osoba dzwoniąca po pomoc znajduje się w pobliżu jest to bardzo przydatna rzecz.

Appka nazywa się „112 Where ARE U” i możesz ją zaleźć w swoim sklepie z aplikacjami.

Chcemy zostawić te wspaniałe miejsca otwarte dla pilotów, bezpieczne dla pilotów i oczekujemy współpracy ze strony pilotów.

To wymaganie dot. łączności jest ważne od teraz, wszyscy operatorzy służb ratowniczych zostali już wyposażeni w odpowiedni sprzęt radiowy.

Rodolfo Saccani, commissione sicurezza FIVL
Lubię patrzeć na niebo, bo wiem, że go nie wyasfaltują

Awatar użytkownika
mucha
Posty: 77
Rejestracja: 30 grudnia 2015, 19:18
Reputation: 11
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: mucha » 05 sierpnia 2018, 15:14

Tam-Tam to taki rodzaj rozgłaszania wieści bębnamy, :-D
Coś jak wici.
Pozdrawiam Tomek Muszyński

Sław(ny)
Posty: 130
Rejestracja: 03 stycznia 2016, 11:08
Reputation: 21
Lokalizacja: Warszawa
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Przelotowiec
Kontaktowanie:

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: Sław(ny) » 25 sierpnia 2018, 20:58

Czy możliwe jest ustawienie tego kanału (częstotliwości) na tanim duobanderze np. baofengu?
Jeśli tak, to może krótki tutorial ktoś by machnął?
Sław(ny)

JakubM
Posty: 620
Rejestracja: 03 stycznia 2016, 22:31
Reputation: 69
Lokalizacja: Jasło/Warszawa
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Świeżak po Kursie

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: JakubM » 25 sierpnia 2018, 21:51

Sław(ny) pisze:Czy możliwe jest ustawienie tego kanału (częstotliwości) na tanim duobanderze np. baofengu?
Jeśli tak, to może krótki tutorial ktoś by machnął?

Da sie. Tutorial spróbuje dopisać jak tylko bede miał radio w ręku.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Sław(ny)
Posty: 130
Rejestracja: 03 stycznia 2016, 11:08
Reputation: 21
Lokalizacja: Warszawa
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Przelotowiec
Kontaktowanie:

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: Sław(ny) » 31 sierpnia 2018, 19:58

No dobra rozkminione.

Baofeng UV-82:
Kluczyk - odblokować klawiaturę.
MENU strzałkami w górę/dół wybrać STEP i ustawić wartość skoku 6,25 i zaakceptować MENU.
Z klawiatury wklepać 446093 końcówka 75 wpisze się sama mniejszą czcionką.
MENU wybrać R-CTCS i wybrać 114,8 zaakceptować MENU.
MENU wybrać T-CTCS i wybrać 114,8 zaakceptować MENU.
Na koniec ustawiamy nasłuch na dwóch częstotliwościach (1 - do konktaktu z kumplami i 2 - do nasłuchu ratowników) MENU wybranie TDR i przestawienie na ON.
Sław(ny)

Awatar użytkownika
Zbyszek Gotkiewicz
Posty: 5166
Rejestracja: 24 grudnia 2015, 10:54
Reputation: 732
Lokalizacja: góral świętokrzyski
Doświadczenie: Instruktor
Kontaktowanie:

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: Zbyszek Gotkiewicz » 31 sierpnia 2018, 20:15

Kazał Pan, musiał sam ;)
Zbyszek Gotkiewicz

szybkibzykacz
Posty: 21
Rejestracja: 05 stycznia 2016, 22:05
Reputation: 9
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: szybkibzykacz » 02 września 2018, 00:30

Czy tylko ja to zrozumiałem ?
Apel jest taki, zeby nie ustawiać tej czestotliwości na nasłuch w naszych radiach z ktorymi latamy. Nawet w duobanderach. Trza kupić drugie oddzielne tanie radyjko pmr . No chyba ze ktoś ma dwa porzadne radia to wtedy jedno na komunikację ta co zawsze, a drugie wtedy mozna ustawic na kanal ratunkowy "8-16".
Chodzi pewnie o to ze polowa pilotow zle to skonfiguruje albo zacznie nadawac na tej czestotliwosci o chmurkach, o obiadkach, o zwozkach itp.
Bede wszieczny jak ktos zapoda linka do sklepu z najtanszym sensownym radyjkiem do takiego celu.

szymon.strus
Posty: 159
Rejestracja: 31 grudnia 2015, 11:22
Reputation: 22
Lokalizacja: Nowa Huta
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: szymon.strus » 02 września 2018, 08:51

Poszukaj tego, sam sie zdziwilem ze 2szt sa w cenie ~160 zeta czyli jak za chinczyka. Z opisu wynika ze ma wszystko co trzeba.

https://www.motorolasolutions.com/pl_pl ... s/t50.html
pzdr,
/Szymon

Awatar użytkownika
uriuk
Site Admin
Posty: 2255
Rejestracja: 24 grudnia 2015, 09:35
Reputation: 341
Lokalizacja: Wrocław
Latam: Swobodnie i z Napędem
Doświadczenie: Instruktor
Kontaktowanie:

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: uriuk » 02 września 2018, 10:25

szymon.strus pisze:Poszukaj tego, sam sie zdziwilem ze 2szt sa w cenie ~160 zeta czyli jak za chinczyka. Z opisu wynika ze ma wszystko co trzeba.

https://www.motorolasolutions.com/pl_pl ... s/t50.htmlAle to sa radyjka PMR. Nie pogadasz nimi na naszych czestotliwosciach

szymon.strus
Posty: 159
Rejestracja: 31 grudnia 2015, 11:22
Reputation: 22
Lokalizacja: Nowa Huta
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: szymon.strus » 02 września 2018, 16:55

Uriuk,

Poprzednik zadal konkretne pytanie o dedykowane radio ktore bedzie sluzylo wylacznie do nasluchu PMR w Dolomitach tak jak sobie tego zycza lokalesi. Sam mam dwa duobandery jeden sensowny drugi mniej ale tez rozwazam zakup takiego zestawu przed tegorocznym wyjazdem w dolomity bo po prostu ustawie co trzeba i bedzie sobie dzialac. A poza tym mozna sobie to zabrac na grzyby, ryby albo na lwy-by...
pzdr,
/Szymon

Awatar użytkownika
uriuk
Site Admin
Posty: 2255
Rejestracja: 24 grudnia 2015, 09:35
Reputation: 341
Lokalizacja: Wrocław
Latam: Swobodnie i z Napędem
Doświadczenie: Instruktor
Kontaktowanie:

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: uriuk » 02 września 2018, 17:17

Sorki, nie doczytalem, ze to ma byc wlasnie PMR

Awatar użytkownika
Marcus Biesioroff
Posty: 359
Rejestracja: 30 grudnia 2015, 00:22
Reputation: 98
Lokalizacja: Wrocław
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: Marcus Biesioroff » 03 września 2018, 17:51

szybkibzykacz pisze:Czy tylko ja to zrozumiałem ?
Apel jest taki, zeby nie ustawiać tej czestotliwości na nasłuch w naszych radiach z ktorymi latamy. Nawet w duobanderach. Trza kupić drugie oddzielne tanie radyjko pmr


Napisałem do Rodolfo maila z prośbą o sprostowanie oto odpowiedź:

Rodolfo pisze:Możliwe jest używanie duobandera.
Sugerujemy drugie radio ponieważ nie chcemy aby piloci używali tego kanału do czynności innych niż związanych z bezpieczeństwem. Jeśli posiadasz tylko jedno radio wcześniej czy później możesz się pomylić i zacząć prowadzić zwykłą łączność.
Chcemy aby to było jasne, że do standardowej łączności używamy osobnego radia.

Większość pilotów nawet nie wie co to duobander. Jednakże zgadzamy się na jego używanie, po prostu miej pewność, że nigdy nie używasz kanału bezpieczeństwa do komunikacji nie związanej z bezpieczeństwem.

Original EN pisze:Hi Biesior,
it is ok to use a dual band radio.
We suggest a second radio because we don't want pilots using this channel for non safety related communications. If you have only one radio on this channel it is easy that sooner or later you end up using it for general communications.
We want to make clear that for general communciations you need a different radio.

Most pilots don't even know what a dual band radio is. It is ok to use a dual band radio, just make sure that you never use the safety channel for non-safety communications.
Lubię patrzeć na niebo, bo wiem, że go nie wyasfaltują

dawid_krakow
Posty: 48
Rejestracja: 18 stycznia 2016, 10:29
Reputation: 3
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: dawid_krakow » 05 września 2018, 14:07

szybkibzykacz pisze:.
Chodzi pewnie o to ze polowa pilotow zle to skonfiguruje albo zacznie nadawac na tej czestotliwosci o chmurkach, o obiadkach, o zwozkach itp.
Bede wszieczny jak ktos zapoda linka do sklepu z najtanszym sensownym radyjkiem do takiego celu.

Obawiam się że tak będzie, zważywszy że teraz dzięki informacji że można używać doubandera do nasłuchu nikt już nie kupi osobnego radia, mimo że to jakieś 80pln (zrzuta na parę za 150 plus przesyłka). Będą pomyłki i nadawanie na częstotliwości ratowniczej i skończy się to tak, że zabronią tam latania. Ja już zamówiłem te radio Motoroli, raz w roku zabiorę go w Dolomity i spokój.

JakubM
Posty: 620
Rejestracja: 03 stycznia 2016, 22:31
Reputation: 69
Lokalizacja: Jasło/Warszawa
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Świeżak po Kursie

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: JakubM » 05 września 2018, 14:27

Częstotliwości PMR są ogólnie dostępne i każdy turysta z walki-talki będący w Dolomitach może na nich nadawać do woli. To, że kanał 8-16 został tu uznany za kanał bezpieczeństwa to chyba tylko kwestia umowna. Myślę, że częściej usłyszymy tam turystów którzy nie wiedzą jak się umówiliśmy niż pilotów którzy będą nadawać przez pomyłkę.

Przy okazji zwracam uwagę na ustawienie kodów(?)/tones przy zakupie radia. Zazwyczaj tego ustawienia w tanim radio nie da się zmienić (nie dotyczy motoroli zlinkowanej powyżej), a różni producenci mogą stosować różne ustawienia.
Jeśli nasze radio nie będzie miało ustawione kodów/tones to będziemy słyszeć komunikaty nadawane przez radia z ustawionym kodem/tonem, ale "ci oni" nie będą słyszeć nas poza tym, że podczas nadawania będziemy blokować nośną (kanał). Jeśli będziemy mieli ustawione kodowanie/tony inaczej to nie będzie słychać w żadną stronę, a jedynie będziemy wzajemnie blokować sobie nośną.

Awatar użytkownika
micro
Posty: 580
Rejestracja: 30 grudnia 2015, 17:23
Reputation: 38
Lokalizacja: Poznań
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Świeżak po Kursie
Kontaktowanie:

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: micro » 05 września 2018, 14:34

Źle jak włączone, jeszcze gorzej jak wyłączone :( .
To co to za sens z tym tones ? .
Roman Michalak

JakubM
Posty: 620
Rejestracja: 03 stycznia 2016, 22:31
Reputation: 69
Lokalizacja: Jasło/Warszawa
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Świeżak po Kursie

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: JakubM » 05 września 2018, 14:37

micro pisze:Źle jak włączone, jeszcze gorzej jak wyłączone :( .
To co to za sens z tym tones ? .

Tones to taki "witrualny" kanał. Ma być włączone, ale dobrze ustawione (na ten sam tones). W ostateczności jak wystarczy Ci sam nasłuch to może być wyłączone.

Myszor
Posty: 11
Rejestracja: 02 stycznia 2016, 15:03
Reputation: 2
Latam: Tylko Swobodnie
Doświadczenie: Średnio Zaawansowany

Re: Dolomity - dodatkowe radio

Postautor: Myszor » 08 października 2018, 08:51

Chciałem potwierdzić że instrukcja Sławnego działa też na radiu woxun, jak kolega napisał na jednym kanale gadamy z kolegami a na drugim słychać info od ratowników o śmigle (byliśmy w Dolomitach i niestety usłyszałem info po włosku na kanale nasłuchowym). Czyli nie trzeba mieć radia x2. Dzięki i pozdro.


Wróć do „Bezpieczeństwo i Wypadki”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości